Rijbewijs ingevorderd alcohol

Wij staan u graag bij wanneer uw rijbewijs is ingevorderd vanwege alcoholgebruik.

Zocht u op rijbewijs ingevorderd alcohol omdat uw rijbewijs is ingevorderd vanwege rijden onder invloed van alcohol? Voor een vast tarief helpen wij u het rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen. Voor vragen kunt u ons 24/7 bereiken via WhatsApp of via info@snelrijbewijsterug.nl.

Het is belangrijk om te beseffen dat alcohol niet alleen invloed heeft op de rijvaardigheid, maar ook op je reactievermogen en beoordelingsvermogen. Daarom is het altijd beter om helemaal geen alcohol te drinken als u nog moet rijden.

Als u toch alcohol drinkt, zorg er dan voor dat er een alternatief is om thuis te komen, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of met een taxi.

Na rijbewijs ingevorderd alcohol volgt beslissing officier van justitie CVOM

Bij invordering wordt uw rijbewijs zo spoedig mogelijk door de politie verstuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie bevindt zich bij het CVOM te Utrecht. De officier beslist binnen 10 dagen, gerekend vanaf de dag na invordering. Hierin wordt beslist voor hoelang uw rijbewijs wordt ingevorderd.

Ook kan de officier middels deze brief besluiten tot teruggave. Echter, in de praktijk gebeurt dit nooit zonder eerst bezwaar in te dienen. Het wordt daarom sterk afgeraden om de 10 dagentermijn af te wachten. Zeker wanneer u het rijbewijs dringend nodig heeft voor uw werk of andere relevante persoonlijke omstandigheden.

Nadat wij kosteloos uw kansen hebben ingeschat, kunnen wij zo spoedig mogelijk bezwaar opstellen en indienen bij de officier en rechtbank. Hieronder valt een verzoek tot teruggave en een klaagschrift.

10 dagen beslistermijn van de officier van justitie

De verplichting tot beslissing binnen de 10 dagen termijn treft u aan in artikel 164 lid 6 Wegenverkeerswet. “Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. Valt de laatste dag van de 10 dagen termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag, dan wordt de einddatum verlengd tot de eerstvolgende maandag of latere doordeweekse dag. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een erkende feestdag.

Rijbewijs ingevorderd alcohol - snel uw rijbewijs terug

Het ingevorderde rijbewijs eerder terug?

Wij kunnen het rijbewijs voor u terugkrijgen door het indienen van een verzoek tot teruggave en een klaagschrift. Hiervoor maken wij kosteloos een eerlijke inschatting omtrent uw kansen.

Een klaagschrift indienen bij de rechter

Heeft de officier van justitie besloten tot inhouding van het rijbewijs? Om uw rijbewijs eerder terug te krijgen, kunt u op grond van artikel 164 lid 8WVW een klaagschrift laten indienen. Dit gebeurt bij het arrondissement waarin uw rijbewijs is ingevorderd. Ons klaagschrift omvat naast juridische argumenten ook niet-juridische argumenten over de noodzaak van een eerdere teruggave. Na indiening van het klaagschrift ontvangt u een oproeping ter behandeling van het klaagschrift. De rechter bepaalt vervolgens of u het rijbewijs terugkrijgt. Van belang is om te weten dat u maar één kans heeft om een klaagschrift in te dienen.

Rijbewijs ingevorderd alcohol – verzoek tot teruggave indienen bij de officier

Wij dienen in de meeste gevallen een verzoek tot teruggave in teneinde het rijbewijs per post te laten terugsturen. Dit houdt in dat het verzoek gericht is aan de officier van justitie bij het CVOM waarbij wordt verzocht het rijbewijs eerder terug te sturen. Hieraan komt geen rechter te pas waardoor dit zorgt voor een snelle teruggave. Of u hier kans op maakt kunnen wij kosteloos voor u inschatten.

Bij hoeveel UGL rijbewijs kwijt?

Hoeveel ugl mag je blazen‘ is een veelgestelde vraag. De maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed is vastgelegd in de wet en wordt uitgedrukt in UGL (µg/l), wat staat voor microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Hoeveel ugl je mag blazen is verschilt voor een beginnend of gevorderde bestuurder. Het is belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen een beginnend en gevorderd bestuurder als het gaat om de hoeveelheid alcohol in het bloed. Op de vraag: bij hoeveel UGL rijbewijs kwijt is het dus van belang om te weten of het om een beginnend of gevorderde bestuurder gaat.

Vanaf een alcoholgehalte van 220 microgram per uitgeademde liter lucht (µg/l) bent u strafbaar. Indien het ademalcoholgehalte ten minste 570 µg/l bedraagt en u gevorderd bestuurder bent, is de politie bevoegd het rijbewijs in te vorderen. De politie kan uw rijbewijs invorderen indien zij vermoeden dat u heeft gereden met een alcoholgehalte in uw bloed van meer dan 1,3 promille (oftewel 570 Ug/l).

beginnend bestuurder alcohol- bij hoeveel UGL rijbewijs kwijt

Beginnend bestuurder alcohol

Gevorderd of of beginnend bestuurder, alcohol en verkeer gaan niet samen, dat weet iedereen. Toch kent iedereen de situatie wel dat het gezellig is en je net dat ene drankje meer neemt dan je van plan was. Met wat meer ervaring zie je de lastige momenten aankomen, en kun je er beter op inspelen. Voor beginnend bestuurders zijn deze situaties lastiger in te schatten. Wanneer een beginnend bestuurder alcohol nuttigt is er vaak sprake van overschatting. Je voelt je immers prima, dus rijden kan nog best. Een veel gezochte term door beginnend bestuurders is: hoeveel alcohol rijden beginnend bestuurder. Een beginnend bestuurder is strafbaar vanaf een alcoholgehalte van 88 µg/l. Voor beginnend bestuurders ligt de grens voor bevoegdheid tot invordering op 0,8 promille (350 µg/l.)

Hoe lang wordt het rijbewijs ingevorderd bij een normaal bestuurder?

Tussen 571 en 650 ug/l invordering van 4 maanden
Tussen 651 en 715 ug/l invordering van 6 maanden
Tussen 716 en 785 ug/l invordering van 7 maanden
786 ug/l en hogerBezwaar geen optie i.v.m. CBR

Hoe lang wordt het rijbewijs ingevorderd bij een beginnend bestuurder alcohol?

Tussen 351 en 435 ug/l invordering van 4 maanden
Tussen 436 en 500 ug/l invordering van 4 maanden
Tussen 501 en 570 ug/l invordering van 4 maanden
571 ug/l en hogerBezwaar geen optie i.v.m. CBR

Hoeveel uur rijontzegging alcohol?

Aantal uur Normaal bestuurderademalcoholgehalte in ug/lAantal uur Beginnend bestuurder
3351 – 4155
4416 – 4806
5481 – 5457
6546 – 6108
7611 – 6759
8676 – 74010
9741 – 80511
10806 – 87012
Hoelang de ontzegging van de rijbevoegdheid duurt tref u hierboven aan. Een rijverbod voor een aantal uur hangt af van hoeveel ug/l er geblazen is.

Hoe lang duurt het voordat een specialist het rijbewijs terug kan krijgen?

Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. In ogenschouw wordt genomen of u eerder verkeersovertredingen heeft begaan en hoe erg de noodzaak is voor een eerdere teruggave. U kunt u ons 24/7 bereiken via WhatsApp of via info@snelrijbewijsterug.nl. Klik hier voor onze tarieven.

Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer: E.M.A.

Een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer, de EMA, is een cursus omtrent de risico’s van rijden onder invloed van alcohol. De EMA is ter preventie om bestuurders die onder invloed van alcohol hebben gereden middels een cursus de gevaren van rijden onder invloed van alcohol aan te tonen.

Ben ik verplicht om aan een EMA-cursus deel te nemen?

Zodra u een brief van het CBR ontvangt bent u hiertoe verplicht. Indien u niet aan de EMA-cursus deelneemt zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard. Gaat het om een snelheidsovertreding? Klik op de link bij een invordering wegens te hard rijden.

Rijbewijs ingevorderd alcohol: zo verloopt het proces

Bij invordering van uw rijbewijs door de politie wordt deze binnen drie dagen opgestuurd naar het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Het CVOM bevindt zich in Utrecht. U krijgt een ontvangstbewijs waar op staat dat u bezwaar kunt maken bij de officier van justitie. Bij rijbewijs ingevorderd alcohol beslist de officier van justitie of uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden. De officier beslist dus binnen tien dagen over welke termijn u het rijbewijs terug krijgt. Let op: Dit betekent echter niet dat de brief van de officier zelf ook binnen 10 dagen ontvangen moet zijn.

Wij raden ten zeerste af deze tien dagen af te wachten. Het gebeurt niet vaak dat u het rijbewijs al na 10 dagen terugkrijgt van de Officier van Justitie. Wij raden daarom aan om zo snel mogelijk een klaagschrift in te dienen. Bij het indienen van een klaagschrift wordt binnen veertien dagen een zitting ingepland. Hierdoor wordt de rechtbank verzocht om uw rijbewijs per direct aan u terug te geven. De rechter zal tijdens de zitting bekijken of u uw rijbewijs direct terug kan krijgen. De rechter en de officier van justitie zijn bij de zitting aanwezig en er wordt direct uitspraak gedaan. Hoger beroep instellen is hier niet mogelijk. U heeft dus veel belang bij een goed klaagschrift.

De rechter zal tijdens deze zitting een afweging maken. Hierbij wordt bepaald of uw persoonlijke belang om het rijbewijs terug te krijgen groter is dan het belang van de algemene verkeersveiligheid. Vooral in geval van een grote afhankelijkheid van uw rijbewijs zien verkeersjuristen dat klaagschriftprocedures vaak succesvol zijn. Denk hierbij aan werk of een zorgplicht voor een ander persoon. Vaak blijkt dat justitie overgaat tot een maandenlange invordering. Na indiening van een klaagschrift zet de rechtbank hier vaak een streep door en wordt het rijbewijs direct terug gegeven.

U moet weten dat wij na indiening van het klaagschrift de rechter meteen verzoeken het rijbewijs direct terug te sturen. Wij dienen klaagschriften in als de kans groot is dat u het rijbewijs terugkrijgt. Dit laten we eerst aan de officier weten, waardoor het rijbewijs vaak wordt terug gestuurd zonder dat een zitting nodig is. Het is immers omslachtig om een zitting in te plannen als er kansen zijn om dit zonder te doen. Zekert wanneer de officier al weet dat de rechter het rijbewijs hoogstwaarschijnlijk direct terug zal geven. Rijbewijs ingevorderd alcohol? Wij helpen u graag om het rijbewijs snel terug te krijgen!

Klik hier als het gaat om rijbewijs ingevorderd snelheid.

Is uw rijbewijs ingevorderd wegens alcohol en wilt u deze snel terug?