Rijbewijs ingevorderd alcohol

Wij staan u graag bij wanneer uw rijbewijs is ingevorderd vanwege alcoholgebruik.

Zocht u op rijbewijs ingevorderd alcohol? Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege alcohol rijden onder invloed van alcohol? Of vanwege een forse snelheidsovertreding? Voor een vast tarief helpen wij u het rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen. Voor vragen kunt u ons 24/7 bereiken via WhatsApp of via info@snelrijbewijsterug.nl. Klik hier als het gaat om rijbewijs ingevorderd snelheid.

Beslissing officier van justitie CVOM

Bij invordering wordt uw rijbewijs zo spoedig mogelijk door de politie verstuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie bevindt zich in het CVOM te Utrecht. De officier beslist binnen 10 dagen, gerekend vanaf de dag na invordering. Hierin wordt beslist voor hoelang uw rijbewijs wordt ingevorderd.

Ook kan de officier middels deze brief besluiten tot teruggave. Echter, in de praktijk gebeurt dit nooit zonder eerst bezwaar in te dienen. Het wordt daardoor sterk afgeraden om de 10 dagentermijn af te wachten. Zeker wanneer u het rijbewijs dringend nodig heeft voor uw werk of andere relevante persoonlijke omstandigheden.

Nadat wij kosteloos uw kansen hebben ingeschat, kunnen wij zo spoedig mogelijk bezwaar opstellen en indienen bij de officier en rechtbank. Hieronder valt een verzoek tot teruggave en een klaagschrift.

Rijbewijs ingevorderd alcohol: 10 dagen beslistermijn van de officier van justitie

De verplichting tot beslissing binnen de 10 dagen termijn treft u aan in artikel 164 lid 6 Wegenverkeerswet. Artikel 164 lid 6 WVW: " Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. Valt de laatste dag van de 10 dagen termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag, dan wordt de einddatum verlengd tot de eerstvolgende maandag of latere doordeweekse dag. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een erkende feestdag.

Rijbewijs ingevorderd alcohol - snel uw rijbewijs terug

Het ingevorderde rijbewijs eerder terug?

Wij kunnen het rijbewijs voor u terugkrijgen door het indienen van een verzoek tot teruggave en een klaagschrift. Hiervoor maken wij kosteloos een eerlijke inschatting omtrent uw kansen.

Een klaagschrift indienen bij de rechter

Heeft de officier van justitie besloten tot inhouding van het rijbewijs? Om uw rijbewijs eerder terug te krijgen, kunt u op grond van artikel 164 lid 8WVW een klaagschrift laten indienen. Dit gebeurt bij het arrondissement waarin uw rijbewijs is ingevorderd. Ons klaagschrift omvat naast juridische argumenten ook niet-juridische argumenten over de noodzaak van een eerdere teruggave. Na indiening van het klaagschrift ontvangt u een oproeping ter behandeling van het klaagschrift. De rechter bepaalt vervolgens of u het rijbewijs terugkrijgt. Van belang is om te weten dat u maar één kans heeft om een klaagschrift in te dienen.

Verzoek tot teruggave indienen bij de officier

Wij dienen altijd een verzoek tot teruggave in teneinde het rijbewijs per post te laten terugsturen. Dit houdt in dat het verzoek gericht is aan de officier van justitie bij het CVOM waarbij wordt verzocht het rijbewijs eerder terug te sturen. Hieraan komt geen rechter te pas waardoor dit zorgt voor een snelle teruggave. Of u hier kans op maakt kunnen wij kosteloos voor u inschatten.

Rijbewijs ingevorderd alcohol; bij hoeveel UGL rijbewijs kwijt?

Hoeveel ugl mag je blazen‘ is een veelgestelde vraag. Vanaf een alcoholgehalte van 220 microgram per uitgeademde liter lucht (µg/l) bent u strafbaar. Met hoeveel alcohol je mag rijden is verschillend voor een beginnend of gevorderd bestuurder. Indien het ademalcoholgehalte ten minste 570 µg/l bedraagt is de politie bevoegd het rijbewijs in te vorderen.

De politie kan uw rijbewijs invorderen indien zij vermoeden dat u heeft gereden met een alcoholgehalte in uw bloed van meer dan 1,3 promille (570 Ug/l).

beginnend bestuurder alcohol- bij hoeveel UGL rijbewijs kwijt

Beginnend bestuurder alcohol

Een veel gezochte term door beginnend bestuurders is: hoeveel alcohol rijden beginnend bestuurder. Een beginnend bestuurder is strafbaar vanaf een alcoholgehalte van 88 µg/l. Voor beginnend bestuurders ligt de grens voor bevoegdheid tot invordering op 0,8 promille (350 µg/l.)

Hoe lang wordt het rijbewijs ingevorderd bij een normale bestuurder?

  • Tussen 571 en 650 ug/l betreft het een invordering van 4 maanden.
  • Tussen 651 en 715 ug/l betreft het een invordering van 6 maanden.
  • Tussen 716 en 785 ug/l betreft het een invordering van 7 maanden.

Hoe lang duurt het voordat een specialist het rijbewijs terug kan krijgen?

Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. In ogenschouw wordt genomen of u eerder verkeersovertredingen heeft begaan en hoe erg de noodzaak is voor een eerdere teruggave. U kunt u ons 24/7 bereiken via WhatsApp of via info@snelrijbewijsterug.nl. Klik hier voor onze tarieven.

Rijden onder invloed van alcohol

E.M.A.

Een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer, de EMA, is een cursus omtrent de risico’s van rijden onder invloed van alcohol. De EMA is ter preventie om bestuurders die onder invloed van alcohol hebben gereden middels een cursus de gevaren van rijden onder invloed van alcohol aan te tonen.

Ben ik verplicht om aan een EMA-cursus deel te nemen?

Zodra u een brief van het CBR ontvangt bent u hiertoe verplicht. Indien u niet aan de EMA-cursus deelneemt zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard. Gaat het om een snelheidsovertreding? Klik op de link bij een invordering wegens te hard rijden.

Rijbewijs ingevorderd alcohol: zo verloopt het proces

Bij invordering van uw rijbewijs door de politie wordt deze binnen drie dagen opgestuurd naar het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Het CVOM bevindt zich in Utrecht. U krijgt een ontvangstbewijs waar op staat dat u bezwaar kunt maken bij de officier van justitie. Bij rijbewijs ingevorderd alcohol beslist de officier van justitie of uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden. De officier laat u binnen tien dagen weten op welke termijn u het rijbewijs terug krijgt.

Wij raden ten zeerste af deze tien dagen af te wachten. Het gebeurt niet vaak dat u het rijbewijs al na 10 dagen terugkrijgt van de Officier van Justitie. Wij raden daarom aan om zo snel mogelijk een klaagschrift in te dienen. Bij het indienen van een klaagschrift wordt binnen veertien dagen een zitting ingepland. Hierdoor wordt de rechtbank verzocht om uw rijbewijs per direct aan u terug te geven. De rechter zal tijdens de zitting bekijken of u uw rijbewijs direct terug kan krijgen. De rechter en de officier van justitie zijn bij de zitting aanwezig en er wordt direct uitspraak gedaan. Hoger beroep instellen is hier niet mogelijk. U heeft dus veel belang bij een goed klaagschrift.

De rechter zal tijdens deze zitting een afweging maken. Hierbij wordt bepaald of uw persoonlijke belang om het rijbewijs terug te krijgen groter is dan het belang van de algemene verkeersveiligheid. Vooral in geval van een grote afhankelijkheid van uw rijbewijs zien verkeersjuristen dat klaagschriftprocedures vaak succesvol zijn. Denk hierbij aan werk, of een zorgplicht voor een ander persoon. Vaak blijkt dat justitie overgaat tot een maandenlange invordering. Na indiening van een klaagschrift zet de rechtbank hier vaak een streep door en wordt het rijbewijs direct terug gegeven.

U moet weten dat wij na indiening van het klaagschrift de officier meteen verzoeken het rijbewijs direct terug te sturen. Wij dienen klaagschriften in als de kans groot is dat u het rijbewijs terugkrijgt. Dit laten we aan de officier weten, waardoor het rijbewijs vaak wordt terug gestuurd zonder dat een zitting nodig is. Dit gebeurt uit oogpunt van efficiëntie. Het is immers omslachtig om een zitting in te plannen. Zekert wanneer de officier al weet dat de rechter het rijbewijs hoogstwaarschijnlijk direct terug zal geven. Rijbewijs ingevorderd alcohol? Wij helpen u graag om het rijbewijs snel terug te krijgen!

Is uw rijbewijs ingevorderd wegens alcohol en wilt u deze snel terug?