Rijbewijs ingevorderd CBR

Is uw rijbewijs ingenomen na een oproep van het CBR? Wij helpen u graag om uw rijbewijs snel weer terug te krijgen.

Indien u teveel alcohol heeft geblazen, zult u te maken krijgen met een CBR procedure. Ondanks dat u in theorie in bezwaar kunt gaan middels een klaagschriftprocedure, zal dit geen resultaat opleveren. Zodra u het psychiatrisch onderzoek heeft doorlopen, kunnen wij u helpen.

Heeft u nog geen bericht van het CBR ontvangen naar aanleiding van rijden onder invloed?

Op dit moment kunt u enkel wachten totdat u het onderzoek heeft doorlopen. (Ook al staat er in de brief van het CVOM dat u een klaagschrift kunt indienen!). Daarna kunnen er stappen worden genomen.

Een CBR procedure zal zo’n 3 a 4 maanden in beslag nemen. Hiervoor bestaat géén gefinancierde (pro deo) rechtsbijstand:

U zult binnen 8 weken na invordering een brief ontvangen van het CBR en zult naar de psychiater moeten voor een gesprek. Er zal dan onderzoek worden gedaan naar alcoholmisbruik.

Naar aanleiding van dit onderzoek neemt het CBR een beslissing. Dit zijn dan de volgende stappen:

  • Zodra het besluit van het CBR binnen is kan ik op basis van het dossier onderzoek doen naar uw kansen en pro forma bezwaar indienen tegen dat besluit.
  • Indien uw kansen door ons gunstig ingeschat zijn, dan kan ik bezwaar opstellen tegen het onderzoek van de psychiater.

Mocht u hulp wensen na het doorlopen van de psychiatrische test, dan vernemen wij het graag.